Del 27 al 29 de novembre a Saragossa

Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria Inscripción al Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria

Eix 1: Diàlegs entre l’ESiS, les administracions públiques i altres organitzacions socials

Un dels problemes més importants a què s’enfronta l’economia solidària és augmentar els seus nivells de relació i intercanvi amb els diferents agents i institucions socials que tenen un paper central en les transformacions de la nostra societat. Comptarem amb la participació de representants d’administracions públiques, sindicats, partits polítics i entitats i iniciatives d’economia social i solidària.

Què hi trobaràs en aquest eix:

  • Identificació conjunta de temes d’interès per la intercooperació entre els diversos agents.
  • Millora dels mecanismes d’interlocució entre entitats i administracions públiques.
  • Posada en valor d’experiències col.laboratives d’èxit existents.
  • Anàlisi de temes d’actualitat rellevants.

Más información: La Economía Social y Solidaria y el desarrollo de políticas públicas.