Del 27 al 29 de novembre a Saragossa

Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria Inscripción al Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria

Eix 2: Innovació ciutadana en consum

El consum és, en l’actualitat, un dels camps de major experimentació i creixement en economia solidària i un àmbit fonamental per assolir canvis econòmics estructurals que passin per una transformació de les maneres de vida actuals. Les experiències que repensen el consum des de la pràctica ofereixen una riquesa d’extraordinària vàlua, encara que no exempta  de dificultats i reptes importants que tractarem d’abordar.

Què hi trobaràs en aquest eix:

  • Visibilització d’iniciatives de consum cooperatiu existents.
  • Promoció de la seva replicabilitat i generació d’espais d’aprenentatge mutu.
  • Connexió entre les iniciatives d’economia solidària i una ciutadania que cerca alternatives més coherents en els seus hàbits de consum.
  • Creació de nous nivells d’intercooperació per afavorir l’escalabilitat dels projectes.

Más información: El consumo como espacio de experimentación y creación individual y colectiva.