Del 27 al 29 de novembre a Saragossa

Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria Inscripción al Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria

Eix 3: Oportunitats i reptes en les finances ètiques

Les alternatives financeres basades en principis ètics i democràtics són una de les realitats més destacades en l’economia solidària. El seu potencial de creixement en els propers anys és altíssim si s’aconsegueix  aprofitar les oportunitats existents i s’afronten amb èxit els reptes que suposa   atendre una major demanda tant d’accés a crèdit com d’estalvi conscient i de serveis d’operativa bancària.

Què hi trobaràs en aquest eix:

  • Generació de nous espais de diàleg i intercanvi entre els principals actors del món financer en el marc de l’economia social, a partir de la riquesa que aporten diferents models i enfocaments.
  • Reflexió sobre l’adequació de l’oferta de serveis a la demanda existent, com connectar demanda amb oferta i com ajudar els projectes a entendre les seves necessitats financeres.
  • Debat i proposta d’alternatives a la realitat financera actual.
  • Promoció de processos de transformació econòmica vers models més sostenibles i solidaris.

Más información: Las finanzas éticas al servicio de la economía solidaria y los mercados sociales