Del 27 al 29 de novembre a Saragossa

Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria Inscripción al Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria

Eix 4: Generació i transferència de coneixements en ESiS: Aportacions des del feminisme i altres economies

L’Economia Social i Solidària és un camp privilegiat per posar en pràctica les teories que entenen l’economia com alguna cosa més que l’assignació eficaç de recursos. Construir un teixit productiu que situa les persones i el seu context social i ecològic significa que aquestes poden decidir què, com i per què es produeix. La producció es posa al servei de la sostenibilitat de la vida, tant de l’humana com de l’entorn ecològic on es desenvolupa.

Què hi trobaràs en aquest eix:

  • Aportacions critiques des de l’economia feminista i l’economia ecologista.
  • Enfortiment de ponts ja existents entre els diferents nodus, formals i informes, on es produeix coneixement.
  • Obertura a col.laboracions anòmales entre investigadores universitàries i treballadores que des de la seva cooperativa estan fent una altra economia.
  • Accés a coneixement situat,valuós i a la vegada difícil de trobar, al qual totes tenim dret.

Más información: La (re)producción social del conocimiento requiere de unas condiciones sociales mínimas