Del 27 al 29 de novembre a Saragossa

Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria Inscripción al Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria

Eix 6: Economia social i solidària en el medi rural

Les diverses pressions econòmiques i polítiques a què està sotmès el medi rural estan provocant un important despoblament que s’accentua per la manca d’oportunitats i serveis. Nous projectes i xarxes arrelades en el territori estan sorgint com respostes transformadores des d’enfocaments agroecològics i solidaris, promovent la sobirania alimentària, la conservació i dinamització del territori, tot relocalitzant les relacions camp-ciutat.

Más información: Nuevas formas de intervenir en el desarrollo rural y en las relaciones campo ciudad