27, 28 e 29 de novembro, Zaragoza

Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria Inscripción al Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria

Eixo 2: Innovación cidadá en consumo

O consumo é na actualidade un dos eidos de maior experimentación e crecemento en economía solidaria e un ámbito fundamental para acadar mudanzas económicas estruturais que supoñan unha transformación dos modos de vida actuais. As experiencias que repensan o consumo desde a práctica ofrecen unha riqueza de extraordinario valor, porén non exenta de dificultades e desafíos importantes que trataremos de abordar.

Que atoparás neste eixo:

  • Visibilización de iniciativas de consumo cooperativo existentes.
  • Promoción da súa replicabilidade e xeración de espazos de aprendizaxe mutua.
  • Conexión entre as iniciativas de economía solidaria e unha cidadanía que procura alternativas máis coherentes nos seus hábitos de consumo.
  • Creación de novos níveis de intercooperación para favorecer a escalada dos proxectos.

Más información: El consumo como espacio de experimentación y creación individual y colectiva.