27, 28 e 29 de novembro, Zaragoza

Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria Inscripción al Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria

Eixo 3: Oportunidades e desafíos das finanzas éticas

As alternativas financeiras baseadas en principios éticos e democráticos son unha das realidades organizativas máis destacadas na economía solidaria. O seu potencial de crecemento nos próximos anos é altísimo se se logran aproveitar as oportunidades existentes e enfróntanse con éxito os desafíos que supón atender unha maior demanda tanto de acceso a crédito como de aforro consciente e de servizos de operativa bancaria.

Que atoparás neste eixo:

  • Xeración de novos espazos de diálogo e intercambio entre os principais actores do mundo financeiro no marco da economía social partindo da riqueza que achegan distintos modelos e focaxes.
  • Reflexión sobre a adecuación da oferta de servizos á demanda existente, como conectar demanda con oferta e como axudar aos proxectos a entender as súas necesidades financeiras.
  • Debate e proposta de alternativas á realidade financeira actual.
  • Promoción de procesos de transformación económica cara a modelos máis sustentábeis e solidarios.

Más información: Las finanzas éticas al servicio de la economía solidaria y los mercados sociales