27, 28 e 29 de novembro, Zaragoza

Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria Inscripción al Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria

Eixo 6: Economía Social e Solidaria no medio rural

As diversas presións económicas e políticas ás que está sometido o medio rural están a provocar un importante despoboamento, que se acentúa pola falta de oportunidades e servizos. Novos proxectos e redes arraigados no territorio están a xurdir como respostas transformadoras desde focaxes agroecolóxicas e solidarias, promovendo a soberanía alimentar, a conservación e a dinamización do territorio, relocalizando as relacións campo-cidade.

Más información: Nuevas formas de intervenir en el desarrollo rural y en las relaciones campo ciudad